Przedszkole działa w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem, stale rozwijającą swoją wiedzę (studia podyplomowe, szkolenia i warsztaty specjalistyczne). Zabawy i zajęcia obejmują: realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, edukację społeczno-moralną, zdrowotną, przyrodniczą, matematyczną, techniczną, muzyczną, plastyczną i teatralną.

Koncepcja pracy

  • Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych wychowanków.
  • Respektujemy prawa dziecka, umożliwiamy im wszechstronny rozwój i realizację ich potrzeb. Respektujemy akceptowany przez rodziców system wartości
  • Współdziałamy z rodzicami, specjalistami i środowiskiem w celu zapewnienia optymalnych warunków do osiągnięcia sukcesów w atmosfere życzliwości i partnerstwa
  • Wyzwalamy aktywność własną dzieci poprzez stosowanie przez nauczycieli programów oraz różnorodnych aktywnych metod pracy

Budynek przedszkola nr 21 we Wrocławiu